home

Het inschrijfformulier van de Kampioenschapsclubmatch die we houden op zondag 27 mei 2018 staat nu op deze website. De KCM zal gehouden worden in 't Veerhuis, Nijemonde 4, 3434 AZ Nieuwegein. De keuringen zullen verricht worden door Mw. Chantal Kok -v.d. Horst uit Nederland. Aanvang van de keuringen 10.00 uur Zaal open vanaf 9.00 uur.

Vanaf 12.00 uur bent u op deze dag en op deze locatie welkom op onze jubileum feestmiddag, ook daarvan vindt u het inschrijfformulier op deze website alsook meer info.

Graag tot ziens op 27 mei 2018 in Nieuwegein! Namens het bestuur van de WHWTCN

De WHWT CLUB NED. bestaat 40 jaar!

Wij organiseren een feestdag op zondag 27 mei 2018
                                     
Voor meer info: jubileum feestdag 2018    
 
 

 


 

 

Nogmaals de uitleg van de ECVO rapportage

 

Sinds 1 december 2004 heeft de WHWTCN een schriftelijke overeenkomst(ook wel convenant genoemd) met de afdeling Gezondheid, Gedrag en Welzijn(GGW) van de Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland, betreffende het toezenden van ECVO ooguitslagen van deze afdeling GGW naar het secretariaat van de WHWTCN. Deze overeenkomst is goedgekeurd door de ALV van de WHWTCN en ondertekend door het bestuur. De overeenkomst houdt o.a. in, dat de vereniging te kennen heeft gegeven te willen deelnemen aan één of meerdere onderzoeken ter opsporing en bestrijding van erfelijke ziekten. Het gaat hierbij om geprotocolleerde onderzoeken, zoals het ECVO onderzoek.

De overeenkomst houdt verder in dat de rasvereniging periodiek(meestal per kwartaal) de ECVO -uitslagen van ALLE Westies in een excel-bestand toegestuurd krijgt. Hierbij worden geen namen van de eigenaar van de hond vermeld. De uitslagen komen pas beschikbaar na de 6 weken, waarin de eigenaar van de hond nog beroep kan aantekenen bij de ECVO tegen de uitslag van het onderzoek.
Als rasvereniging zijn wij verplicht de uitslagen ter publicatie over te nemen, zoals deze worden aangeleverd door GGW. De uitslagen zijn in principe gelijk aan de uitslagen die te vinden zijn op de pagina "gezondheidsonderzoeken online” op de website van de Raad van Beheer. Zit er een verschil in deze uitslagen, dan dient de eigenaar zelf contact hierover op te nemen met de afdeling GGW.

De uitslag van een ECVO oogonderzoek is 12 maanden geldig.
Bij sommige afwijkingen, zoals MPP iris, is het mogelijk, dat bij een volgend onderzoek de afwijking niet meer waarneembaar is. De eerdere(slechtste) uitslag, waarbij de afwijking nog wel te zien was, blijft dan staan als uitslag. Pas na een onderzoek door het ECVO-panel(een beoordeling door drie ECVO-oogartsen) is er een definitieve uitslag. Deze uitslag wordt dan ook vermeld,  zowel op de website van de Raad van Beheer als in de berichtgeving aan de rasvereniging. Voor deze uitslag geldt geen beroepstermijn en deze wordt direct meegedeeld aan belanghebbenden.

 De uitslag "voorlopig niet vrij” wordt slechts 1 keer gegeven. Wordt de hond na bijv. 6 maanden opnieuw onderzocht en is de uitslag "niet vrij”, dan is dat de definitieve uitslag. Is de uitslag echter "vrij”, dan blijft toch ” (voorlopig) niet vrij” staan tot het ECVO-panel zich uitgesproken heeft.

 

Dan zijn er nog oogafwijkingen ,die chirurgische te verhelpen zijn, zoals Entropion, Ectropion, Distichiasis, RD (multi) focaal en CEA. Zijn deze afwijkingen eenmaal waargenomen, dan blijft de uitslag altijd staan.

 

Van honden, die een NHSB nummer hebben en in het buitenland door een oogarts zijn onderzocht, wordt ook de uitslag verwerkt. Voorwaarden zij echter dat de oogarts namens de ECVO ooguitslagen mag uitschrijven en deze oogarts moet het voorblad van het ECVO-formulier, met originele handtekening van de eigenaar, rechtstreeks aan de afdeling GGW sturen. ECVO specialisten (o.a.diplomats)zijn te vinden op www.ecvo.org.


 

 
Einduitslag westie top-tien 2017
       
       Nr.1 Caithness Poetry in Motion
reu
     met 92 punten uit 8 shows
Geb.datum: 27-10-2014
V.: Caithness Pompidou
 M.: Caithness Printemps
           Fokker/eigenaar: Lia Meerwijk
        
     
Nr. 2 Rockcliff's Kiss of Fire
teef
    met 77 punten uit 8 shows
Geb.datum: 16-06-2015
                  V.: Surprise Westie Rocket the Sky
        M.: Rockcliff's Kiss me Twice
                  Fokker/eigenaar: Dianne de Reuver
      
       
Nr. 3 Charise's White Million Dollar-Pie
teef
    met 61 punten uit 8 shows
Geb. datum: 30-03-2016
       V.: Caithness Picture-Perfect
  M.: Caithness Poochy-Pie
                  Fokker/eigenaar: Miranda Knezevic
       
    
Nr. 4 Lady Exclusive v.d. Fectio de Romani
teef
   met 58 punten uit 8 shows 
Geb. datum: 20-10-2015  
    V.: Hopecharm Friendly Fire
              M.: Dollydot v.d. Fectio de Romani
          Fokker/eigenaar: I.C.M.Vroegop
                                       
Nr. 5 Always Mine from Castle of Beauties
reu
met 43 punten uit 6 shows   
Geb. datum: 04-03-2014      
              V.: The Dashing Devil's Touch Down
                    M.: Lovely Lady from Castle of Beauties
      Fokker/eigenaar:  J. Claassens 

Nr. 6 Oh Il Furioso Dolce Con Spirito
reu
met 41 punten uit 6 shows
Geb. datum: 10-02-2015   
V.: Skyfall Superbia            
M.: Armonia Invader          
Fokker: A.Monachou          
  Eigenaren: A.Monachou en 
                       Gio en Brigitte Montalbano-van Stappen

 
Nr. 6 Caithness Poproyal
teef
met 41 punten uit 6 shows
Geb. datum: 17-12-2013   
V.: Caithness Poprock       
M.: Caithness Pillow-Talk  
        Fokker/eigenaar: Lia Meerwijk
   
Nr. 8 Pixel's Sensa Pari Dolce Con Spirito
teef
met 29 punten uit 5 shows  
Geb.datum: 03-07-2016      
            V.: Oh Il Furioso Dolce Con Spirito  
                   M.: Mavrodaphne Grand Cru Dolce Con
Spirito 
Eigenaar: A.Monachou
en G. Montalbo van Stappen 

Nr. 9 Happy Aelbertina aus Grisus Höhle
teef
met 28 punten uit 6 shows
Geb. datum: 02-09-2014    
    V.: Maestro from Aelberts Hill
    M.: Damaris aus Grisus Höhle
Fokker: I. Lennarz                
 Eigenaar: Martha de Ruiter  
           Mede eigenaar M.A. Kaarsemaker


Nr. 10 Alistair from Castle of Beauties
reu
met 27 punten uit 5 shows
Geb. datum: 26-06-2016   
                 V.: Oh My Goodnes Devil in Disguise
              M.: Abigail from Castle of Beauties
       Fokker/eigenaar: J. Claassens