home

 De West Highland White Terrier Club Nederland bestaat dit jaar 40 jaar!  
 

 

 
Het inschrijfformulier voor de familiedag staat op de site Inschrijven familiedag 21 oktober 2018
Het inschrijfformulier voor de najaarswandeling staat op de site inschrijfformulier najaarswandeling

Beste leden

Zoals u heeft kunnen lezen in het Westie-Nieuws van juni j.l. organiseren wij op zondag 21 oktober 2018 een familiedag. Die dag zijn wij te gast op het terrein van de KC Arnhem te Arnhem.

 

De dagindeling is als volgt:

10.00 uur binnenkomst en koffie op het terras

10.30 uur de wandeling en gelijktijdig de aankeuring

12.30 uur gezamenlijke lunch

13.30 uur spelletjes met de westies en gelijktijdig het fokkersoverleg

15.00 uur oogonderzoek

16.00 uur gezamenlijk buffet

17.00 uur sluiting

 

De aankeuring zal verricht worden door Mw. Mieke Jansen-Kalshoven en Mw. Joke Bode- v.d.Meeberg.


De kosten voor de aankeuring zullen €75,00 per hond bedragen. 


De kosten voor de gezamenlijke maaltijd/lunch en voor het oogonderzoek zijn nog niet bekend. Dit heeft o.a. te maken met hoeveel deelnemers er zich voor deze onderdelen zullen aanmelden.

 

Wij hopen vele leden op deze dag te ontmoeten en doen een dringend beroep op u om per omgaande te laten weten of u komt Inschrijven familiedag 21 oktober 2018, zodat wij verder kunnen met de organisatie van deze dag waarvan wij u op de website en op facebook en per mail als u zich aangemeld heeft, op de hoogte zullen houden.

 

Namens het bestuur van de WHWTCN


 
Bericht voor de fokkers! Kijk op de pagina: aangesloten fokkers.

 

Nogmaals het volgende verzoek aan de leden/exposanten:

Wilt u dat uw tentoonstellingsuitslag op de website geplaatst word, mailt u dan de volledige uitslag van de Westies die dag door aan info@whwtc.nl


 
 

Privacy verklaring WHWTCN 

De West Highland White Terrier Club Nederland is een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging, die de belangen van het ras West Highland White Terrier behartigd. Zij is gevestigd op het adres Zwartsluisje 37, 3284 LK Zuid-Beijerland, email secretaris@whwtc.nl. Dit is het adres van de secretaris Mw.J.Bode-van de Meeberg

Het bestuur is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens, die wij ten behoeve van de WHWTCN verwerken.
De WHWTCN verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt als lid van onze diensten, doordat u informatie opvraagt en/of u zelf uw persoonsgegevens aan ons verstrekt .

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn: naam, adres, telefoonnummer en emailadres. Foto's die worden aangeleverd en op onze evenementen worden gemaakt, worden alleen dan niet geplaatst mits daar uitdrukkelijk om verzocht wordt. Anders geeft men automatisch toestemming!                                                                           _________________________________________

 


Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor; ledenlijst, verzendlijst clubblad, afhandeling van uw vragen, afhandeling van uw betaling en inschrijvingen voor activiteiten. Tevens op de website en via Westiemail ten behoeve van tentoonstellingsuitslagen en vermelding op de fokkerlijst.

Uw persoonsgegevens worden beschikbaar gesteld aan de Raad van Beheer(statutaire verplichting)

Persoonsgegevens blijven tijdens en 5 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap zorgvuldig bewaard. U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien. Daartoe kunt u een verzoek indienen bij het secretariaat.

__________________________________


 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

De WHWT CLUB NED. bestaat 40 jaar!

 
 
 
 
 

 


 

Nogmaals de uitleg van de ECVO rapportage

 

Sinds 1 december 2004 heeft de WHWTCN een schriftelijke overeenkomst(ook wel convenant genoemd) met de afdeling Gezondheid, Gedrag en Welzijn(GGW) van de Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland, betreffende het toezenden van ECVO ooguitslagenvan deze afdeling GGW naar het secretariaat van de WHWTCN. Deze overeenkomst is goedgekeurd door de ALV van de WHWTCN en ondertekend door het bestuur. De overeenkomst houdt o.a. in, dat de vereniging te kennen heeft gegeven te willen deelnemen aan één of meerdere onderzoeken ter opsporing en bestrijding van erfelijke ziekten. Het gaat hierbij om geprotocolleerde onderzoeken, zoals het ECVO onderzoek.

De overeenkomst houdt verder in dat de rasvereniging periodiek(meestal per kwartaal) de ECVO -uitslagen van ALLE Westies in een excel-bestand toegestuurd krijgt. Hierbij worden geen namen van de eigenaar van de hond vermeld. De uitslagen komen pas beschikbaar na de 6 weken, waarin de eigenaar van de hond nog beroep kan aantekenen bij de ECVO tegen de uitslag van het onderzoek.
Als rasvereniging zijn wij verplicht de uitslagen ter publicatie over te nemen, zoals deze worden aangeleverd door GGW. De uitslagen zijn in principe gelijk aan de uitslagen die te vinden zijn op de pagina "gezondheidsonderzoeken online” op de website van de Raad van Beheer. Zit er een verschil in deze uitslagen, dan dient de eigenaar zelf contact hierover op te nemen met de afdeling GGW.

De uitslag van een ECVO oogonderzoek is 12 maanden geldig.
Bij sommige afwijkingen, zoals MPP iris, is het mogelijk, dat bij een volgend onderzoek de afwijking niet meer waarneembaar is. De eerdere(slechtste) uitslag, waarbij de afwijking nog wel te zien was, blijft dan staan als uitslag. Pas na een onderzoek door het ECVO-panel(een beoordeling door drie ECVO-oogartsen) is er een definitieve uitslag. Deze uitslag wordt dan ook vermeld,zowel op de website van de Raad van Beheer als in de berichtgeving aan de rasvereniging. Voor deze uitslag geldt geen beroepstermijn en deze wordt direct meegedeeld aan belanghebbenden.

De uitslag "voorlopig niet vrij” wordt slechts 1 keer gegeven. Wordt de hond na bijv. 6 maanden opnieuw onderzocht en is de uitslag "niet vrij”, dan is dat de definitieve uitslag. Is de uitslag echter "vrij”, dan blijft toch ” (voorlopig) niet vrij” staan tot het ECVO-panel zich uitgesproken heeft.

 

Dan zijn er nog oogafwijkingen ,die chirurgische te verhelpen zijn, zoals Entropion, Ectropion, Distichiasis, RD (multi) focaal en CEA. Zijn deze afwijkingen eenmaal waargenomen, dan blijft de uitslag altijd staan.

 

Van honden, die een NHSB nummer hebben en in het buitenland door een oogarts zijn onderzocht, wordt ook de uitslag verwerkt. Voorwaarden zij echter dat de oogarts namens de ECVO ooguitslagen mag uitschrijven en deze oogarts moet het voorblad van het ECVO-formulier, met originele handtekening van de eigenaar, rechtstreeks aan de afdeling GGW sturen. ECVO specialisten (o.a.diplomats)zijn te vinden op www.ecvo.org.


 

Einduitslag westie top-tien 2017
Nr.1 Caithness Poetry in Motion
reu
met 92 punten uit 8 shows
Geb.datum: 27-10-2014
V.: Caithness Pompidou
M.: Caithness Printemps
Fokker/eigenaar: Lia Meerwijk
Nr. 2 Rockcliff's Kiss of Fire
teef
met 77 punten uit 8 shows
Geb.datum: 16-06-2015
V.: Surprise Westie Rocket the Sky
M.: Rockcliff's Kiss me Twice
Fokker/eigenaar: Dianne de Reuver
Nr. 3 Charise's White Million Dollar-Pie
teef
met 61 punten uit 8 shows
Geb. datum: 30-03-2016
V.: Caithness Picture-Perfect
M.: Caithness Poochy-Pie
Fokker/eigenaar: Miranda Knezevic
Nr. 4 Lady Exclusive v.d. Fectio de Romani
teef
met 58 punten uit 8 shows
Geb. datum: 20-10-2015
V.: Hopecharm Friendly Fire
M.: Dollydot v.d. Fectio de Romani
Fokker/eigenaar: I.C.M.Vroegop
Nr. 5 Always Mine from Castle of Beauties
reu
met 43 punten uit 6 shows
Geb. datum: 04-03-2014
V.: The Dashing Devil's Touch Down
M.: Lovely Lady from Castle of Beauties
Fokker/eigenaar: J. Claassens

Nr. 6 Oh Il Furioso Dolce Con Spirito
reu
met 41 punten uit 6 shows
Geb. datum: 10-02-2015
V.: Skyfall Superbia
M.: Armonia Invader
Fokker: A.Monachou
Eigenaren: A.Monachou en
Gio en Brigitte Montalbano-van Stappen

Nr. 6 Caithness Poproyal
teef
met 41 punten uit 6 shows
Geb. datum: 17-12-2013
V.: Caithness Poprock
M.: Caithness Pillow-Talk
Fokker/eigenaar: Lia Meerwijk
Nr. 8 Pixel's Sensa Pari Dolce Con Spirito
teef
met 29 punten uit 5 shows
Geb.datum: 03-07-2016
V.: Oh Il Furioso Dolce Con Spirito
M.: Mavrodaphne Grand Cru Dolce Con
Spirito
Eigenaar: A.Monachou
en G. Montalbo van Stappen

Nr. 9 Happy Aelbertina aus Grisus Höhle
teef
met 28 punten uit 6 shows
Geb. datum: 02-09-2014
V.: Maestro from Aelberts Hill
M.: Damaris aus Grisus Höhle
Fokker: I. Lennarz
Eigenaar: Martha de Ruiter
Mede eigenaar M.A. Kaarsemaker


Nr. 10 Alistair from Castle of Beauties
reu
met 27 punten uit 5 shows
Geb. datum: 26-06-2016
V.: Oh My Goodnes Devil in Disguise
M.: Abigail from Castle of Beauties
Fokker/eigenaar: J. Claassens