adressen

SAMENSTELLING BESTUUR
 
VOORZITTER                                            
                                                                                                                                     
                                                               email:
      
PENNINGMEESTER                                    
                                                               Tel.: 0183-402664                                                                                                                            email:penningmeester@whwtc.nl

SECRETARIS                                                Mw.Joke Bode-v.d.Meeberg
VOORZITTER                                               Zwartsluisje 37
GEZONDHEIDSCOMMISSIE                           3284 LK Zuid-Beijerland
                                                                  Tel.:0186-661048
                                                                  email:  secretaris.whwtcn@gmail.com

COMMISSARIS                                           Mw. Wil van Maanen-Houtzager                      
SECRETARIS                                              Zandwijk 4
GEZONDHEIDSCOMMISSIE                         4286 LD Almkerk
ACTIVITEITENCOMMISSIE                          Tel.:0183-402664                             
                                                                Tel.: 0624695092                                                 
                                                                  email:gezondheid@whwtc.nl  
                                                                                 activiteiten@whwtc.nl
  
COMMISSARIS                                           Mw.Lia Meerwijk
REDACTIE  WESTIE-NIEUWS                      
WEBMASTER                                              Katijdeweg 14                                                    
WESTIE-MAIL                                             4153RG  Beesd
ACTIVITEITENCOMMISSIE                           Tel.: 0345681845/0619037300
                                                                   email:eindred.whwtcned@kpnmail.nl
                                                                          webmaster.whwtcned@kpnmail.n
                                                                          activiteiten@whwtc.nl

COMMISSARIS / LEDENADMINISTRATIE        Mw. Dianne de Reuver,
                                                                  Doornik 20
                                                                  6659 CW Wamel
                                                                  ledenadministratie.whwtcned@kpnmail.nl                             
          
                                                                          
                                                                 Mw. Lydia Maasland en Mw. Janneke Werkman
STRANDWANDELING                                   Luitgardestraat 2
                                                                 3882 EH Putten
                                                                     email: activiteiten.whwtcned@gmail.com 
                                                                                             

ERELEDEN:Dhr. M.E.J.v.d.Weijer                                                                                                        Mw.W.Bakker /†  Dhr.J.Jansen/ Dhr.W.J.Arntz / †Drs.J.P.Kabel

GEZONDHEIDSCOMMISSIE:                           Voorzitter:Mw.Joke Bode-v.d.Meeberg
                                                                    
                                                                   Secretaris: Mw.Wil van Maanen-Houtzager   
                                                                     Zandwijk 4, 4286 LD Almkerk
                                                                   Email: gezondheid@whwtc.nl 
DEKAANGIFTES:                                          Mw. Wil van Maanen, Zandwijk 4, 4286 LD Almkerk                                                          CONTRIBUTIE:                                       
                                                               
                                                                     € 25,00 per lid (echtparen € 30,00) per jaar.
                                                                   
                                                                   Bankrekening ledenadministratie: 
                                                                   IBAN:NL31INGB0002342885 / BIC:INGBNL2A t.n.v
                                                                   WHWT CLUB Nederland te Zuid-Beijerland
                                                                          
                                                                   Het lidmaatschap dient te worden opgezegd voor
                                                                   1 december.
                                                                   Bij opzegging na 1 december 2019 bent u de   
                                                                   contributie  over 2020 verschuldigd.

Alle andere geldstortingen op Bankrekening  IBAN:NL44INGB0003989808/BIC:INGBNL2A
t.n.v.WHWT Club Nederland te Zuid-Beijerland